วารสารโรงเรียนสากเหล็กวิทยาฉบับที่7ประจำเดือนมิถุนายน2564

จำนวนผู้เข้าชม 969

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสากเหล็กวิทยาได้ทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On-site โดยรูปแบบสลับกลุ่มมาเรียน กลุ่ม A และกลุ่ม B ตามตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงจากการแออัดในห้องเรียน ที่อาจจะเป็นความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อได้ โดยทางโรงเรียนยังคงมีมาตรการป้องกันเชื้ออย่างเคร่งครัด เช่น สแกนวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้นักเรียนและครูก่อนเข้าโรงเรียน และตรวจเช็คการใส่แมสของนักเรียน เป็นต้น

#วารสารโรงเรียนสากเหล็กวิทยาฉบับที่7ประจำเดือนมิถุนายน2564

#PRSWประชาสัมพันธ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

 


วันที่ : 09 ก.ค. 2564 (18:34)
รูปภาพประกอบ