นักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

จำนวนผู้เข้าชม 250

วันที่ : 31 ธ.ค. 2564 (21:19)
รูปภาพประกอบ