นักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

จำนวนผู้เข้าชม 38

วันที่ : -
รูปภาพประกอบ