โรงเรียนสากเหล็กวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ โรงพยาบาลสากเหล็ก

จำนวนผู้เข้าชม 292

วันที่ : 22 ต.ค. 2564 (19:06)
รูปภาพประกอบ