โรงเรียนสากเหล็กวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ โรงพยาบาลสากเหล็ก

โรงเรียนสากเหล็กวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ โรงพยาบาลสากเหล็ก

จำนวนผู้เข้าชม 74

วันที่ : 22 ต.ค. 2564 (07:04)
รูปภาพประกอบ