โรงเรียนสากเหล็กวิทยาขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1-3 รับฟังคำแนะนำ การรับวัคซีนไฟเซอร์

จำนวนผู้เข้าชม 136

วันที่ : 22 ต.ค. 2564 (07:00)
รูปภาพประกอบ