โรงเรียนสากเหล็กวิทยาเชิญชวนนักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer

จำนวนผู้เข้าชม 355

วันที่ : 21 ก.ย. 2564 (13:05)
รูปภาพประกอบ