ขอประกาศยกเลิกการรับเอกสารประกอบการสอนและการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564

จำนวนผู้เข้าชม 418
>>ประกาศโรงเรียนสากเหล็กวิทยา<<????
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ????ขอประกาศยกเลิก????การรับเอกสารประกอบการสอนและการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564
????โดยทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการสอนพร้อมใบงานทางไปรษณีย์ และจะดำเนินการโอนเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนเข้าบัญชีนักเรียน
????ทั้งนี้ขอให้นักเรียนกรอกแบบฟอร์มเพื่อบันทึกข้อมูลการส่งเอกสารและการโอนเงิน โดยแบบฟอร์มจะดำเนินการจัดส่งให้นักเรียนโดยครูที่ปรึกษาของแต่ละชั้น

วันที่ : 29 ก.ค. 2564 (17:17)
รูปภาพประกอบ