ประกาศแจ้งให้นักเรียนมารับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน

จำนวนผู้เข้าชม 454
>>ประกาศโรงเรียนสากเหล็กวิทยา<<????
ประกาศแจ้งให้นักเรียนมารับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน พร้อมกับรับเอกสารประกอบการสอน และใบงานของครูผู้สอน ที่โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
????ตามตารางวันและเวลาในรูปที่แนบมา????
>>หากนักเรียนคนใดมีใบเสร็จค่าเครื่องแบบแล้วให้นำมาด้วยในวันและเวลาดังกล่าว
>>หากคนใดยังไม่มีใบเสร็จให้นำมาส่งในภายหลังได้

????ม.ต้นใบเสร็จจำนวนเงินต้องไม่น้อยกว่า 450 บาท
????ม.ปลายใบเสร็จจำนวนเงินต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท
#PRSWประชาสัมพันธ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/saklekwittaya

วันที่ : 29 ก.ค. 2564 (08:18)
รูปภาพประกอบ