วารสารประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดของโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการยุโร่ เค้กไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2022
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ของทีม​หุ่นยนต์​จากโรงเรียน​สากเหล็ก​วิทยา​ จากการแข่งขัน​ Thailand International Robot League 2022 ระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
มอบโล่รางวัล สายสะพาย เงินรางวัล ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์วัดไทรย้อย ประจำอำเภอสากเหล็ก
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
โรงเรียนสากเหล็กวิทยาร่วมขบวนแห่กระทง เนื่องในงานประเพณีลอยกระทง ณ วัดไทรย้อย ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 65
ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารและประชุมผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 65
ร่วมต้อนรับ ท่าน ดร.นิกูล ทองหน้าศาล ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 65
พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลพิเศษแก่นักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยาที่ได้รับรางวัล และเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 65
โรงเรียนสากเหล็กวิทยาได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 65
สรุปผลการแข่งขัน ”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่70” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 65
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 65
พิธีการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563-2564
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ณ ห้องประชุมพิกุลทอง โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 65
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 65
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันหุ่นยนต์ หุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 65
โรงเรียนสากเหล็กวิทยาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (Active Learning) และการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 65
โครงการอบรมการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ “การวาดภาพการ์ตูนล้อเลียนและการสร้างลวดลายบนผืนผ้า ด้วยวิธีการพิมพ์ถ่ายโอนสีและลวดลายของใบไม้ Eco-print”
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 65