ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 65
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม CMU Open House Online 2022 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 65
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "เปิดโลกอุตสาหกรรมเกษตร" มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 65
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
ประกาศการรับสมัครการแข่งขันกิจกรรม
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
แจ้งผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่น 14
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 65
การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65