วารสารประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดของโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการยุโร่ เค้กไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2022
    โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดของโรงเรียน
สากเหล็กวิทยา ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รายการยูโร่เค้กไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล
2022 ระหว่างวันที่ 21-28 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด วิทยาลัย
เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายการที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
1. นายวิทวัส ทางาม ชั้น ม.4/1    2. นายภานุกร มีแก้ว ชั้น ม.4/5
     ครูผู้ฝึกสอน นายติวานนท์ ศรีสละ
รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
1. นายสุภัทร ทับเพ็ชร ชั้น ม.6/2   2. นายชยณัฐ บุญช่วย ชั้น ม.5/5
     ครูผู้ฝึกสอน นายปริญนุวัฒน์ แก้วทอง

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2565,12:15   อ่าน 303 ครั้ง