วารสารประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ของทีม​หุ่นยนต์​จากโรงเรียน​สากเหล็ก​วิทยา​ จากการแข่งขัน​ Thailand International Robot League 2022 ระดับประเทศ
      โรงเรียน​สากเหล็ก​วิทยา​ อำ​เภอ​สากเหล็ก​ จังหวัด​พิจิตร​ ขอแสดง​ความยินดี​กับ​ทีม​หุ่นยนต์​โรงเรียน​สากเหล็ก​วิทยา​
ที่​เข้าร่วม​การแข่งขัน​ Thailand International Robot League 2022 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2565
ณ ลานกิจกรรมและห้องประชุม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับ​รางวัล​ 13 รายการ ดังนี้
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ทีม​หุ่นยนต์​โรงเรียน​สากเหล็ก​วิทยา​ ที่​เข้าร่วม​การแข่งขัน​ Thailand International Robot League 2022 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานกิจกรรมและห้องประชุม
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ จังหวัดฉะเชิงเทราและได้รับ​รางวัล​ 13 รายการ ดังนี้
1. Sumo 1,500 kg RCรางวัลชนะเลิศ
-นายสิรวิชญ์ ฉิมลี
-ด.ช.เกรียงศักดิ์ บุญมี
2.Sumo 1,500 kg RC รางวัลรอง ชนะเลิศ อันดับที่1ประกอบด้วย
-นายอภิวิชญ์ สีสันงาม
-นางสาวสตรีรัตน์ อินทะเลีย
3. Sumo 1,500 kg RCรางวัลรอง ชนะเลิศ อันดับที่2ประกอบด้วย
-นายวชิรวิทย์ สอนแก้ว
-ด.ญ.กรชวัล หลุงอินทร์
4. Sumo 1,500kg RC รางวัลรอง ชนะเลิศ อันดับที่3ประกอบด้วย
-นายวัชราภรณ์ พะลาด
-นายปุรเชษฐ์ วันทา
5.Sumo 500 g RC รางวัลชนะเลิศ
-นาย อภิวิชญ์ สีสันงาม
-นางสาวสตรีรัตน์ อินทะเลีย
6.Sumo 500g RC รางวัลรอง ชนะเลิศ อันดับที่2 ประกอบด้วย
-นายสิรวิชญ์ ฉิมลี
-ด.ช.เกรียงศักดิ์ บุญมี
7.Sumo 500g RC รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 ประกอบด้วย
-นาย บุญฤทธิ์ ศิลาอ่อน
-นางสาวสโรชา ศรแก้ว
8.Sumo 500g Auto รางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วย
-นายปุรเชษฐ์ วันทา
-นายวัชราภรณ์ พะลาด
9.Sumo 500g Auto รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประกอบด้วย
-นายวิทวัส ขุนศรี
-นายสุกฤษฎิ์ บุญภู่
10.Sumo 500 g Auto รางวัลเหรียญทองแดง ประกอบด้วย
-นายวชิรวิทย์ สอนแก้ว
-ด.ญ.กลชวัล หลุงอินทร์
11. Robot Golf Manual รางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วย
-นายวิทวัส ขุนศรี
-นายสุกฤษฎิ์ บุญภู่
12. . Robot Golf Manual รางวัล เหรียญทองแดง ประกอบด้วย
-นาย บุญฤทธิ์ ศิลาอ่อน
-นางสาวสโรชา ศรแก้ว
13.Sumo 500 g RC รางวัลเหรียญทองแดง ประกอบด้วย
-นายศุภกร เฮงรัสมี
-นางสาวณริสรา เถื่อนวงษ์
ครู​ผู้ฝึกสอน​ นายสมมาตร​ มั่น​แก้ว
ผู้ควบคุมทีม
-นายทินกร บ่าพิมาย
-นางสาว​รติรัตน์​ ทรงทอง
-รองผู้อำนวยการ นางสุนันท์ พระวงศ์

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2565,12:14   อ่าน 88 ครั้ง