วารสารประชาสัมพันธ์
มอบโล่รางวัล สายสะพาย เงินรางวัล ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์วัดไทรย้อย ประจำอำเภอสากเหล็ก
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดร.นิกูล ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
ได้เป็นตัวแทนมอบโล่รางวัล สายสะพาย เงินรางวัล ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดนางนพมาศในงานประเพณี
ลอยกระทงรอบโบสถ์ วัดไทรย้อย ประจำอำเภอสากเหล็ก โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
   รางวัลนางนพมาศ ปี 2565
- นางสาวรัชนก วิชาชัย ม.5/3
 
  รางวัลรองนางนพมาศ อันดับ 2
- นางสาวเหมือนฝัน กลิ่นฉ่าง ม.3/1
- นางสาวศรัณยา พาศรี ม.6/1
- นางสาวสุพรรณษา บุญประเสริฐ ม.6/1

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2565,12:00   อ่าน 288 ครั้ง