วารสารประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทำพิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมทั้งนักเรียนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง 
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2565,11:59   อ่าน 264 ครั้ง