วารสารประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
โรงเรียนสากเหล็กวิทยาจัดงานกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยมี นายเรืองเดช สร้อยคำ นายอำเภอสากเหล็ก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพด้านกีฬา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ สร้างความเสียสละและความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เสริมสร้างความเป็นผู้นำผู้ตาม เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2565,11:56   อ่าน 228 ครั้ง