ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
***ประกาศโรงเรียนสากเหล็กวิทยา*** เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ด้วยโรงเรียนสากเหล็กวิทยา มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านค้าสวัสดิการ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภคให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ซึ่งมีคณะครูบุคลากร และนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 1,100 คน โดยให้มีสินค้าอุปโภคบริโภค จัดจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน หากผู้ประกอบการผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ห้องอำนวยการ (ตึก 1 ชั้น 2) ตามวันเวลาที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pr.saklekwittayaschool/posts/pfbid0i3b8uXPJfFQ8mM49o3gRu7K7S1FKCtrnnAjWwzoAz2mMpkQZEWAE3i1DNqvmTvWJl
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2565,21:31   อ่าน 155 ครั้ง