เผยแพร่ผลงานการวิจัยในงานประชุมทางวิชาการหรือการตีพิมพ์ลงวารสาร TCI1-TCI2
รายงานผลการวิจัย ตีพิมพ์ลงวารสาร TCI1 Journal of Roi Kaensarn Academi ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 (2022): มิถุนายน 2565 เรื่องการศึกษากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ของนางสาวณัฐพร ละม้ายแข ครูโรงเรีย
ลิ้งค์ต้นฉบับวารสาร : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JRKSA/article/view/253999
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2565,22:20   อ่าน 341 ครั้ง