เผยแพร่ผลงานการวิจัยในงานประชุมทางวิชาการหรือการตีพิมพ์ลงวารสาร TCI1-TCI2
รายงานผลการวิจัย ตีพิมพ์ลงวารสาร TCI1 Journal of Roi Kaensarn Academi ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (2022): มีนาคม 2565 เรื่องความต้องการจำเป็นและแนวทางการส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
ลิ้งค์ต้นฉบับวารสาร : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JRKSA/article/view/252932
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2565,22:15   อ่าน 327 ครั้ง