ภาพกิจกรรม
การแข่งขันหุ่นยนต์ หุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และวิทยาศาตร์อากาศยานระบบจำลองการควบคุมเสมือนจริง ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565
>>ขอแสดงความยินดี<< แก่นักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ หุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และวิทยาศาตร์อากาศยานระบบจำลองการควบคุมเสมือนจริง ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานกิจกรรมหุ่นยนต์ และห้องประชุมโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ดังรายการต่อไปนี้
1.รายการหุ่นยนต์ซูโม่ 1,500g Rc ชนะเลิศ
-นายอภิวิชญ์ สีสันงาม ม.6/1
-นายบุญฤทธิ์ ศิลาอ่อน ม.6/2
รองชนะเลิศอันดับที่4
-นายสิรวิชญ์ ฉิมลี ม.4/1
-ด.ช.เกรียงศักดิ์ บุญมี ม.3/2
2.รายการหุ่นยนต์ซูโม่ 500g รองชนะเลิศอันดับที่1
-นายวชิรวิทย์ สอนแก้ว ม.4/1
-ด.ญ.กรชวัล หลุงอินทร์ ม.3/3
3.รายการหุ่นยนต์เตะจุดโทษ รองชนะเลิศอันดับที่2
-นายวิทวัส ขุนศรี ม.6/2
-นายวัชราภรณ์ พะลาด ม.4/1

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://citly.me/FqBsH
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2565,23:47   อ่าน 285 ครั้ง