ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางชีววิทยา ปีการศึกษา 256
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสากเหล็กวิทยา ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางชีววิทยา ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เพื่อให้นักเรียนได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษาจากบทเรียนเข้ากับชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติ ไม้ป่ากินได้ นิทรรศการสัตว์ป่า ชมนก และกิจกรรมสะท้อนคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างจิตสำนึกการเป็นนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ให้กับนักเรียน

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางชีววิทยา ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,19:48   อ่าน 153 ครั้ง