ติดต่อเรา
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
154 หมู่ที่ 4 ถ.เขาทราย-วังทอง   ตำบลสากเหล็ก  อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160
เบอร์โทรศัพท์ 056699331 เบอร์โทรสาร 056699331
Facebook : https://www.facebook.com/pr.saklekwittayaschool


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :